Spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami obszarów rewitalizacji miasta Puławy

data aktualizacji: ponad rok temu 30.08.2016, odsłon: 2593
A A A     PDF

Spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami obszarów rewitalizacji miasta Puławy,

które odbyły się w dniach od 4 do 6 lipca 2016r.,

rozpoczęły kolejny etap opracowania

„Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r.”

Najistotniejszą częścią każdego spotkania była dyskusja o potrzebach rewitalizacyjnych Puław. Obok potrzeb infrastrukturalnych związanych z remontami i budową dróg, modernizacją budynków, a także potrzebą nadania niektórym terenom nowych funkcji i zagospodarowaniem terenów zielonych, wskazywano na konieczność realizacji działań związanych z aktywizacją społeczną i zawodową mieszkańców oraz podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa. Szczegółowe podsumowanie spotkań – w poniższych załącznikach.

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

RAPORT ZE SPOTKAŃ INFORMACYJNO-KONSULTACYJNYCH Z GALERIĄ ZDJĘĆ

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO PRZEPROWADZONEGO W OBSZARACH REWITALIZACJI

Kolejnym krokiem będzie zaplanowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych stanowiących odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby.


Proces rewitalizacji prowadzony jest w wielu miastach w Polsce, w tym m.in. w Puławach. Po etapie diagnozowania i wyznaczenia obszarów, które w największym stopniu dotknięte są różnego rodzaju problemami społecznymi, gospodarczymi, technicznymi, środowiskowymi i przestrzenno-funkcjonalnymi nadszedł czas na zaplanowanie działań służących zażegnaniu sytuacji kryzysowej. Aby działania te były efektywne, konieczne jest Twoje, Drogi Mieszkańcu, zaangażowanie.

JEŻELI CHCESZ:

 • dowiedzieć się, czym jest rewitalizacja,
 • porozmawiać o problemach i potrzebach Twojego osiedla,
 • poznać możliwości działania na rzecz Twojego najbliższego otoczenia,

SPOTKAJ SIĘ Z NAMI!

Czekamy na Ciebie w dniach od 4 do 6 lipca 2016 roku. Zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców, reprezentantów organizacji pozarządowych oraz wszystkich innych, którym nieobojętny jest los Puław.

Do zobaczenia:

 • 04.07.2016 o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 6 – obszar A: Centrum (ulice: Kowalskiego, Niemcewicza, Polna, Prusa, Wróblewskiego, część Alei Partyzantów oraz części ulic: Karpińskiego, Lubelskiej, Olszewskiego, Skłodowskiej-Curie, Wojska Polskiego);
 • 05.07.2016 o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 4 – obszar B: Włostowice (rejon ulic: Romów i Norblina);
 • 05.07.2016 o godz. 17.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 – obszar C: os. Niwa (ulice: Kaniowczyków, Norwida, Lessla, Grota-Roweckiego, Saperów Kaniowskich, Pszczela i Sadowa);
 • 06.07.2016 o godz. 17.00 w Środowiskowym Domu Samopomocy – obszar D: Wólka Profecka (ulice: Wólka Profecka, Dęblińska, Szwedzka, Młyńska, Dęblińska, Długa);
 • 06.07.2016 o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 2 – obszar E: Osada Pałacowo-Parkowa (ulice: Czartoryskich, Piłsudskiego, 4 Pułku Piechoty Wojska Polskiego, Kazimierska oraz Głęboka).

  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

  Pomoc Techniczna 2014-2020

 

 

 

 

 

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -