Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r.

data aktualizacji: ponad rok temu 23.11.2016, odsłon: 2765
A A A     PDF

 

Prezydent Miasta Puławy serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu 

"Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020
z perspektywą do 2030r." (pdf)

 

Konsultacje mają na celu poznanie opinii mieszkańców Puław na temat projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r.

Dokument LPR stanowił będzie narzędzie wyprowadzania ze stanu kryzysowego wyznaczonych obszarów rewitalizacji obejmujących:

  • obszar A: Centrum (ulice: Kowalskiego, Niemcewicza, Polna, Prusa, Wróblewskiego, część Alei Partyzantów oraz części ulic: Karpińskiego, Lubelskiej, Olszewskiego, Skłodowskiej-Curie, Wojska Polskiego);
  • obszar B: Włostowice (rejon ulic: Romów i Norblina);
  • obszar C: os. Niwa (ulice: Kaniowczyków, Norwida, Lessla, Na Stoku, Saperów Kaniowskich, Pszczela i Sadowa);
  • obszar D: Wólka Profecka (ulice: Wólka Profecka, Dęblińska, Szwedzka, Młyńska, Długa);
  • obszar E: Osada Pałacowo-Parkowa (ulice: Czartoryskich, Piłsudskiego, 4 Pułku Piechoty Wojska Polskiego, Kazimierska oraz Głęboka).

 

Konsultacje społeczne prowadzone będą w okresie od 22 listopada do 6 grudnia 2016r. w formie:

1) debaty publicznej z interesariuszami rewitalizacji umożliwiającej wyrażenie opinii i uwag -


Debata publiczna odbędzie się w dniu 29 listopada 2016 r.

w sali konferencyjnej (parter) Urzędu Miasta Puławy o godzinie 16:00


2) zbierania uwag i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem FORMULARZA KONSULTACYJNEGO (do edycji)

Wypełnione formularze można składać:

  • drogą elektroniczną na adres: projekty@um.pulawy.pl;
  • osobiście lub za pośrednictwem poczty w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, w godzinach pracy Urzędu.

 

Raport z konsultacji społecznych projektu dokumentu zostanie udostępniony niezwłocznie po ich zakończeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy w zakładce Rewitalizacja Miasta Puławy.

 

Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Rozwoju Miasta

pokój 208 lub 236 (II piętro)

tel. (81) 458-61-09; 458-61-10; 458-61-95

 

                

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Pomoc Techniczna 2014-2020

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -