Debata publiczna ws. projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r.

data aktualizacji: ponad rok temu 30.11.2016, odsłon: 2622
A A A     PDF

29 listopada 2016 r. o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy odbyła się debata publiczna z interesariuszami rewitalizacji dotycząca projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r.”

Celem przeprowadzenia debaty było zaprezentowanie projektu dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy oraz poznanie uwag i opinii interesariuszy rewitalizacji.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Władz Miasta, Rady Miasta, pracownicy Urzędu Miasta, przedstawiciele podmiotów publicznych oraz interesariusze rewitalizacji. Moderatorami dyskusji byli eksperci reprezentujący firmę Logos Consulting Sp. z o.o. odpowiedzialną za opracowanie dokumentu.

Zasługują na uznanie fragmenty dyskusji, w której uczestnicy podejmowali tematykę celowości działań rewitalizacyjnych. Szczególnie budujące były spostrzeżenia przedstawicieli obszarów, które w nowym planie się nie znalazły, podkreślające zrozumienie i akceptację przyjętego kierunku działań.

Autorzy dokumentu podkreślali uznanie dla mieszkańców Puław i ich przedstawicieli za poziom zaangażowania w przygotowanie propozycji działań rewitalizacyjnych. Niektóre z propozycji stworzonych w trakcie opracowywania programu są już obecnie z uwagą obserwowane z zewnątrz, jako interesujące działania rewitalizacyjne.

Konsultacje społeczne trwają do 6 grudnia 2016r.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem dokumentu i wyrażania uwag oraz opinii na formularzu konsultacyjnym.

Jak pokazała dyskusja, warto sięgnąć również do innych dokumentów dotyczących rewitalizacji w Puławach, wyjaśniających w szczególności celowość wybranej metodyki prowadzenia rewitalizacji oraz jej zgodność z ustawą o rewitalizacji i wytycznymi wojewódzkimi.

 

Więcej na temat konsultacji projektu dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030r.

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -