Przebudowa drogi w ulicy Sienkiewicza wraz z parkingiem w Puławach

data aktualizacji: ponad rok temu 28.05.2015, odsłon: 2397
A A A     PDF

W dniu 21 listopada 2005 r. miasto podpisało umowę nr Z/2.06/I/1.1.1/50/05/U/37/05 na realizację projektu „Przebudowa drogi w ul. Sienkiewicza wraz z parkingiem w Puławach" w ramach ZPORR. Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi w ul. Sienkiewicza w Puławach na odcinku od ul. Chmielowskiego do ul. Partyzantów oraz parkingu położonego u zbiegu ulic Kochanowskiego i Sienkiewicza. 

W wyniku realizacji projektu zostanie przebudowane 942,56 m drogi, zakończonej ciągiem pieszym o długości 54,35 m. Ponadto zostanie zmodernizowanych 6 szt. skrzyżowań, 104 szt. miejsc postojowych, 3 zatoki autobusowe, 1,885 km chodników. 

Projekt obejmuje następujący zakres robót:

 • przebudowę istniejącej nawierzchni;
 • wymianę krawężników;
 • przebudowę miejsc parkingowych wzdłuż przedmiotowej ulicy oraz na wydzielonym parkingu u zbiegu ulic Kochanowskigo i Sienkiewicza do normatywnych parametrów;
 • przebudowę chodników dla pieszych wzdłuż ulicy objętej projektem;
 • przebudowę i korektę parametrów geometrycznych zatok autobusowych i parkingowych;
 • wymianę nawierzchni na wjazdach do posesji;
 • poprawę odwodnienia jezdni poprzez wybudowanie w ulicach bocznych odwodnienia liniowego i wyregulowanie istniejących wpustów deszczowych;
 • korektę geometrii i dostosowanie wysokościowe skrzyżowań do przedmiotowej drogi;
 • wykonanie elementów oznakowania poziomego i pionowego drogi;
 • budowę opaski wzdłuż ulicy o szerokości 0,5 m;
 • urządzenie trawników zniszczonych podczas realizacji przebudowy.

W wyniku realizacji projektu skróci się czas przejazdu między dwoma punktami, nośność zmodernizowanego obiektu zwiększy się z 80 do 100 kN/oś.

Beneficjentami tego projektu są mieszkańcy osiedla, klienci i pracownicy podmiotów gospodarczych oraz budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych przy ul. Sienkiewicza. Pośrednio korzystać z drogi mogą osoby przejeżdżające przez osiedle, mieszkańcy, klienci i pracownicy podmiotów gospodarczych zlokalizowanych w ulicach poprzecznych do ul. Sienkiewicza. 

Przebudowa drogi w ulicy Sienkiewicza wraz z parkingiem w Puławach przyczyni się do poprawy wykorzystania istniejącej infrastruktury na modernizowanej ulicy oraz na osiedlach Sienkiewicza i Składowa, zmniejszenia uciążliwości komunikacyjnych, redukcji liczby wypadków, zmniejszenia czasu podróży oraz zmniejszenia eksploatacji pojazdów.

Realizacja projektu zaplanowana jest na dwa lata 2005-2006.
Przetarg na wykonawcę w/w zadania został rozstrzygnięty. Firma, która będzie realizowała zadanie to Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych w Puławach.
Całkowita wartość projektu: 2 172.211,24 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 629 158,42 zł
Dofinansowanie z budżetu Miasta Puławy: 543 052,82 zł

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -